Binnenschip – Xavier Vannieuwenhuyse

In de Leie in Gent, ter hoogte van de Bijloke, ligt een opmerkelijk binnenschip: de Golden Odyssey of Luxemburg. Het schip werd de voorbije jaren gebruikt voor luxereizen over de Europese binnenwateren, maar omdat het bovendek in slechte staat verkeerde, drongen restauratiewerken zich op. In het ruim vinden wat kleinere herstellingen plaats terwijl het bovendek helemaal vernieuwd wordt. Na afloop van de werken krijgt het binnenschip een nieuwe bestemming als Bed & Breakfast.

Michael Devriendt: “Het vorige dek lag er nog maar 15 jaar. Het was dus helemaal nog niet oud, maar onze Nederlandse collega’s hebben het destijds geplaatst in volle zon. Bovendien gebruikten ze geen primer. Het gevolg is dat het dek op verschillende plaatsen is losgekomen, met een hoop problemen tot gevolg: waterinsijpeling, lekken,… Je kan hier en daar wel een stukje oplappen, maar dat is slechts een pleister op een zere wonde. Er zat niets anders op dan het dek volledig te vervangen”.

De eigenaar van de boot brak samen met zijn zoon het oude dek uit en nam vervolgens contact op met de Gentse parketplaatser Xavier Vannieuwenhuyse, die op zijn beurt de hulp inriep van Michael Devriendt.

Stap voor stap

Rondom de boot werd een stelling aangebracht, waarover een tent werd geplaatst om het dek te beschermen tegen de weersomstandigheden. Vervolgens brachten de parketplaatsers een egalisatieproduct aan op de ondergrond.

“We hebben daarvoor een egaline van Bostik gekozen op basis van PU. Dat heeft enerzijds als voordeel dat het een elastisch product is dat de bewegingen van het schip opvangt. Anderzijds is het met dit product mogelijk om met erg dunne lagen te werken. Dat was belangrijk, wat op zo’n schip is de beschikbare ruimte beperkt. Nadat de egaline opgedroogd was, hebben we de ondergrond een eerste keer opgeschuurd met een grove korrel om alle oneffenheden weg te werken”.

Vervolgens was het tijd voor de tweede fase: het zorgvuldig uitpassen van het hout.

“Omwille van de ongebruikelijke lijnen en vormen van een schip, kwam hier heel wat maat- en paswerk bij kijken”, legt Devriendt uit. “Er bestaan geen kant-en-klare oplossingen voor dit soort werk. Ambachtelijk handwerk is de enige manier om ervoor te zorgen dat al het hout overal naadloos aansluit”.

Vervolgens werd op de onderzijde van de planken een primer aangebracht.

Michael Devriendt : “De klant had specifieke eisen voor het hout voor dit project. Hij stond erop dat we Oregon Kroon, kwartier gezaagd, zouden gebruiken. Dat bleek niet zo makkelijk te vinden. Pas na heel wat telefoontjes vonden we iemand, ’T Houtboerke uit Gent, die ons het gevraagde hout kon leveren. Oregon Kroon is geen vet hout, waardoor het niet nodig was om de planken te ontvetten. We konden meteen beginnen lijmen. Daarvoor hebben we een elastische ééncomponentenlijm van Bostik gekozen”.

Eenmaal de lijm uitgehard, werd volledige dek opnieuw opgeschuurd om de ondergrond zo egaal mogelijk te maken om in een latere fase het afsteken van het rubber te vergemakkelijken.

Waterdicht afsluiten met rubber

Om het dek waterdicht te maken, spoten de parketplaatsers de voegen op met rubber. Een precisiewerkje waar heel wat geduld komt bij kijken. Spuit je het rubber te snel, dan kunnen er zich luchtbellen in het rubber vormen, en die kunnen op termijn aanleiding geven tot lekken en waterinsijpeling. Om een goede hechting van het rubber te verzekeren, werd ook hier een primer aangebracht in de voegen.

Het rubber droogt erg langzaam, niet meer dan 3 millimeter per dag. Voor dit project waren er dus zeven droogdagen nodig. Vervolgens werden de stukjes rubber die boven het dek uitstaken zorgvuldig weggesneden. Om ervoor te zorgen dat de ondergrond mooi effen was, werd het dek daarna opnieuw opgeschuurd.

“Voor de afwerking koos de eigenaar voor een UV-resistente olie van Blanchon. De afwerkingslaag moet niet alleen met hout beschermen, maar ook zorgen voor meer grip bij regenweer en uiteraard is ook het esthetisch aspect van belang”.

Deel het project