Gebruiksovereenkomst

A. On-line diensten

Artikel 1. Aanvaarding van de voorwaarden

De website verschaft toegang, voor strikt professionele doeleinden, tot een aantal betaaldiensten.

Door het bestelformulier voor deze diensten in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling of bij de hernieuwing ervan, zoals ze voorkomen op de website van de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw behoudt zich het recht voor de aanvraag tot abonnement te onderzoeken en desgevallend te weigeren, zonder dat zij hierover rekenschap moet afleggen.
Artikel 2. Abonnement op de on-line diensten
Artikel 3. Sluiting van de overeenkomst
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Betaling
Artikel 6. Levering
Artikel 7. Bezwaren
Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 11. Contact
Artikel 12. Herroepingsrecht
 

B. Producten

Artikel 1. Aanvaarding van de voorwaarden
De Confederatie Bouw verkoopt voor strikt professionele doeleinden een aantal producten.

Door het bestelformulier voor deze producten in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke op de website van de Confederatie Bouw van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling of eventueel van de vernieuwing van het abonnement.
Artikel 2. Abonnement
Artikel 3. Sluiting van de overeenkomst
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Betaling
Artikel 6. Levering
Artikel 7. Bezwaren
Artikel 8. Beding van eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechte
Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 12. Contact
Artikel 13. Herroepingsrecht